Home2021-06-25T11:42:54+02:00

Organizator

Organizatorem nagród PR Wings jest Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR).
To organizacja, która stawia sobie za cel reprezentację i wspieranie szeroko rozumianej branży PR obecnej w całej Polsce. Skupia podmioty świadczące usługi w zakresie public relations i komunikacji – zarówno duże (w tym grupy agencji), średnie, jak i małe – bez kryteriów: wymaganego poziomu obrotów, wysokości zysku, czy pełnego zakresu usług.

Celem Stowarzyszenia jest promowanie wysokiej jakości obsługi PR, stymulowanie rozwoju tego sektora oraz wspieranie zapotrzebowania na takie usługi a także wzmocnienie konkurencyjności PR wobec innych sektorów usług komunikacyjnych.

Branża Public Relations potrzebuje nagród dostępnych dla wszystkich uczestników rynku. Nagród, w przypadku których jedyną barierą dostępu i jedynym kryterium oceny jest wartość zgłaszanego projektu i efekty twórczej pracy specjalistów PR. Dlatego SAPR, jako najbardziej otwarta i dostępna dla zdecydowanej większości firm organizacja branżowa, stwarza możliwość uhonorowania autorów najlepszych projektów w dziedzinie Public Relations, którą reprezentuje i współkształtuje. Wierzymy, że dobrze wymyślone i zrealizowane projekty, niezależnie od wielkości podmiotu zgłaszającego i charakteru jego działalności, powinny zostać docenione i uwznioślone, bo są w biznesie siłą uskrzydlającą. My tę energię materializujemy w postaci nowych nagród branżowych.

O konkursie

Konkurs PR Wings ma wyłonić corocznie, a następnie nagrodzić najbardziej efektywne, kreatywne i innowacyjne projekty z zakresu szeroko rozumianej komunikacji i PR. Promować profesjonalne i etyczne praktyki w zakresie public relations i komunikacji. Uzmysławiać, a także podkreślać znaczenie roli public relations w zarządzaniu strategicznym i budowaniu reputacji. Konkurs ma pomóc w tworzeniu coraz bardziej profesjonalnego, opartego o najwyższe standardy i konsekwentnie rozwijającego się rynku usług PR we wszystkich jego ośrodkach w Polsce.

Konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każdy podmiot, który spełnia warunki regulaminowe, a zrealizowana przez niego kampania PR odbyła się w Polsce. Serdecznie zapraszamy podmioty z branży: PR i marketingowej, reklamy, agencje digital i interaktywne, firmy prywatne, administracja publiczna, mediów, NGO’s, oraz wszystkie inne, których zgłoszenia wpisują się w kategorie konkursu PR Wings.

Prace zgłoszone do PR Wings oceniane są przez wybitnych specjalistów, uznane autorytety w branży PR i komunikacji marketingowej. W skład jury wchodzą przedstawiciele zarówno agencji, strony klienckiej, przedstawiciele organizacji biznesowych i środowiska naukowego.

Przedstawiamy pierwszą edycję konkursu PR WINGS 2021!

PR
WINGS

Poland
Public
Relations
Award

2021

23-25 / 10 / 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Formularz zgłoszeniowy


  Zgłoszenie w kategoriach głównych i sektorowych


  Opis projektu: (opis do max 10 000 znaków ze spacjami)  Dane kontaktowe


  Dane do faktury
  Jury

  Rates & Types of Service

  Joanna Świerkosz

  VP Marketing, Communication & Guest Experience – Eastern Europe at Accor at Accor

  Joanna Świerkosz

  VP Marketing, Communication & Guest Experience – Eastern Europe at Accor at Accor

  Joanna Świerkosz

  VP Marketing, Communication & Guest Experience – Eastern Europe at Accor at Accor

  Kategorie

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent porta pharetra finibus. Nunc nisi arcu, convallis quis dapibus vulputate, maximus eget lacus. Aenean ornare diam eu justo sodales, a feugiat est condimentum. Praesent congue, nunc ut auctor consectetur, elit urna dapibus sapien, a eleifend nisl lacus et libero.

  1. Public Affairs i Lobbying

  Kampanie zgłoszone do tej kategorii mają na celu zmianę percepcji lub nastawienia określonych interesariuszy do organizacji, sektora, zagadnienia. Każdorazowo są związane z wprowadzeniem określonych zmian legislacyjnych, bądź stanowiska interesariuszy.

  2. PR korporacyjny

  W ramach tej kategorii oceniane będą kampanie realizowane wśród wielu interesariuszy przez organizację. Kategoria uwzględnia działania zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, których celem jest ochrona lub wzmacnianie dobrej reputacji danego podmiotu.

  3. PR innowacja roku

  Projekty zgłoszone do niniejszej kategorii powinny dotyczyć rozwiązań mających na celu usprawnienie prowadzonych przez firmę działań public relations. Aktywności zarówno z obszaru online jak i offline. To niekoniecznie generowanie nowych usług, czy produktów, ale progresywne zmiany w różnych obszarach funkcjonowania. Nadawanie nowego sensu już istniejącym rozwiązaniom, ale także spojrzenie na nie z innej perspektywy.

  4. PR Produktowy

  W ramach niniejszej kategorii oceniane będą projekty nastawione na budowanie wizerunku istniejącego produktu. Zgłoszenia mogą dotyczyć także obszaru wprowadzenia nowego produktu na rynek, rebrandingu lub re-pozycjonowania.

  5. CSR – Największy wpływ społeczny

  Projekty, które opisują efektywne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, a także zrównoważonego rozwoju. Zgłaszane do tej kategorii projekty, powinny pokazywać jakimi wartościami etycznymi kierują się zarządzający w organizacjach, a także jak prowadzony jest dialog z interesariuszami mający na celu odpowiadanie na ich potrzeby społeczne. Zgłoszone w tej kategorii kampanie mogą być: pro-bono, edukacyjne, środowiskowe, community relations/relacje z lokalnymi interesariuszami.

  6. Komunikacja kryzysowa

  W ramach tej kategorii oceniane będą działania których celem jest przeciwdziałanie kryzysom o charakterze wizerunkowym lub te, które dotyczą ograniczania skutków tych sytuacji kryzysowych, które już zaistniały.

  7. Komunikacja w mediach społecznościowych i influencer marketing

  Kampanie zgłoszone do tej kategorii dotyczą projektów, które efektywnie wykorzystały Internet i kanały social media do realizacji ustalonych celów biznesowych. Kampanie w tym przypadku dotyczą zatem zarówno obszaru social media, content marketing, influencer marketing,  jak i digital.

  8. Angażujący event

  Projekty zgłoszone do tej kategorii dotyczą eventów lub serii eventów/roadshows, mających na celu promowanie organizacji jej produktu lub usługi

  9. Osobowość roku

  W ramach niniejszej kategorii jury konkursu wybiera osobę, która w minionym roku przeprowadziła kampanię, stworzyła pomysł, czy też w największym stopniu przyczyniła się do skutecznej komunikacji idei/tematu, lub marki/organizacji.

  10. Zmiana biznesowa, komunikacyjny game changer

  Kampanie zgłoszone do tej kategorii powinny dotyczyć działań zmieniających raz na zawsze reguły gry, dotychczasowe schematy w sektorze/branży. W ramach niniejszej kategorii oceniane są projekty, które przyczyniły się do poważnej zmiany biznesowej, działania organizacji, jej pozycjonowania, czy komunikowania się z rynkiem.

  11. Komunikacja Business to Business

  Kategoria poniższa obejmuje projekty lub kampanie będące efektywnym wsparciem dla komunikacji pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w ramach jednej lub wielu branż.  Działania skutkujące, zauważalnym i korzystnym dla wielu stron rozwojem relacji pomiędzy profesjonalistami reprezentującymi zaangażowane  podmioty

  12. Efektywność roku

  Nagradzane w tej kategorii projekty powinny wyróżniać się  ponadprzeciętnymi efektami i wynikami biznesowymi. Podmiot zgłaszający projekt do tej kategorii powinien dobrze udokumentować i udowodnić rezultaty działań na poziomie mediów/ wartości marki/świadomości/zmiany postaw.

  13. Komunikacja na rynkach międzynarodowych

  W ramach niniejszej kategorii przyjmowane są zgłoszenia dotyczące kampanii przeprowadzonych na rynkach międzynarodowych, poza Polską. Co najmniej na projekt powinien być zrealizowany na 3 rynkach.

  Terminy i opłaty

  Wysokość opłaty jest uzależniona od daty zgłoszenia projektu do Konkursu i wynosi odpowiednio:  oraz od posiadania członkostwa w Stowarzyszeniu Agencji Public Relations.

  • I termin: 1- 15 lipca 2021 – 190 zł netto

  • I termin: 1- 15 lipca 2021 – 190 zł netto

  • I termin: 1- 15 lipca 2021 – 190 zł netto

  Podmioty zrzeszone w SAPR otrzymują 20% rabat od powyższych opłat za udział w Konkursie PR Wings.  Instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe oraz kultury mogą ubiegać się o specjalny rabat, który indywidualnie przyznaje Organizator konkursu PR Wings.
  Gala przyznania nagród 16 września 2021 roku.

  Nominacje

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent porta pharetra finibus. Nunc nisi arcu, convallis quis dapibus vulputate, maximus eget lacus. Aenean ornare diam eu justo sodales, a feugiat est condimentum. Praesent congue, nunc ut auctor consectetur, elit urna dapibus sapien, a eleifend nisl lacus et libero.

  Tytuł Lorem ipum dolor lorem ipum dolor

  Zgłaszający się Lorem ipsum dolor lorem ipsum dolor

  Tytuł Lorem ipum dolor lorem ipum dolor

  Zgłaszający się Lorem ipsum dolor lorem ipsum dolor

  Tytuł Lorem ipum dolor lorem ipum dolor

  Zgłaszający się Lorem ipsum dolor lorem ipsum dolor

  Tytuł Lorem ipum dolor lorem ipum dolor

  Zgłaszający się Lorem ipsum dolor lorem ipsum dolor

  Tytuł Lorem ipum dolor lorem ipum dolor

  Zgłaszający się Lorem ipsum dolor lorem ipsum dolor

  Tytuł Lorem ipum dolor lorem ipum dolor

  Zgłaszający się Lorem ipsum dolor lorem ipsum dolor

  Najnowsze aktualności

  Rates & Types of Service

  Wszystkie aktualności
  Przejdź do góry