O konkursie

Przedstawiamy konkurs PR WINGS 2021!

Konkurs PR Wings ma wyłonić, a następnie nagrodzić najbardziej efektywne, kreatywne i innowacyjne projekty z zakresu szeroko rozumianej komunikacji i PR. Promować profesjonalne i etyczne praktyki w zakresie public relations i komunikacji. Uzmysławiać, a także podkreślać znaczenie roli public relations w zarządzaniu strategicznym i budowaniu reputacji. Konkurs ma pomóc w tworzeniu coraz bardziej profesjonalnego, opartego o najwyższe standardy i konsekwentnie rozwijającego się rynku usług PR we wszystkich jego ośrodkach w Polsce.

Konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każdy podmiot, który spełnia warunki regulaminowe, a zrealizowana przez niego kampania PR odbyła się w Polsce. Serdecznie zapraszamy podmioty z branży: PR i marketingowej, reklamy, agencje digital i interaktywne, firmy prywatne, administracja publiczna, mediów, NGO’s, oraz wszystkie inne, których zgłoszenia wpisują się w kategorie konkursu PR Wings.

Prace zgłoszone do PR Wings oceniane są przez wybitnych specjalistów, uznane autorytety w branży PR i komunikacji marketingowej. W skład jury wchodzą przedstawiciele zarówno agencji, strony klienckiej, przedstawiciele organizacji biznesowych i środowiska naukowego.

Organizator

Organizatorem nagród PR Wings jest Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR).
To organizacja, która stawia sobie za cel reprezentację i wspieranie szeroko rozumianej branży PR obecnej w całej Polsce. Skupia podmioty świadczące usługi w zakresie public relations i komunikacji – zarówno duże (w tym grupy agencji), średnie, jak i małe – bez kryteriów: wymaganego poziomu obrotów, wysokości zysku, czy pełnego zakresu usług.

Celem Stowarzyszenia jest promowanie wysokiej jakości obsługi PR, stymulowanie rozwoju tego sektora oraz wspieranie zapotrzebowania na takie usługi a także wzmocnienie konkurencyjności PR wobec innych sektorów usług komunikacyjnych.

Branża Public Relations potrzebuje nagród dostępnych dla wszystkich uczestników rynku. Nagród, w przypadku których jedyną barierą dostępu i jedynym kryterium oceny jest wartość zgłaszanego projektu i efekty twórczej pracy specjalistów PR. Dlatego SAPR, jako najbardziej otwarta i dostępna dla zdecydowanej większości firm organizacja branżowa, stwarza możliwość uhonorowania autorów najlepszych projektów w dziedzinie Public Relations, którą reprezentuje i współkształtuje. Wierzymy, że dobrze wymyślone i zrealizowane projekty, niezależnie od wielkości podmiotu zgłaszającego i charakteru jego działalności, powinny zostać docenione i uwznioślone, bo są w biznesie siłą uskrzydlającą. My tę energię materializujemy w postaci nowych nagród branżowych. Twórcami statuetki, którą nagradzani będą laureaci są Dariusz Tworzydło i Maciej Radkowski.

Nadzór nad  poprawnością przebiegu konkursu sprawuje

Wyniki

I Etapu Konkursu

1. Public Affairs i Lobbying

 1. Walory prozdrowotne warzyw, owoców i soków, PR HUB
 2. Walka o zdrowie publiczne, Partner of Promotion
 3. Happy Mother’s Day Belarus – białoruska rewolucja kobiet, Publicon

2. PR korporacyjny

 1. Girls Go Technology, czyli dziewczyny oswajają technologię, Mercedes-Benz Manufacturing Poland, Kawałek Świata-Media
 2. Kampania promująca kształcenie techniczne ZAWÓD NA PROPSIE, Grupa PRC Holding, CMC Poland – huta stali w Zawierciu
 3. Herosi na Starcie PR Hub, Grupa Eurocash

3. PR innowacja roku

 1. Ambasadorzy Nowej Bankowości – Aion Bank, Publicon
 2. Słodka kampania crowdfundingowa Las Vegan’s Good one PR, Manufaktura Czekolady Chocolate Story
 3. PredatorShot Acer Polska

4. PR Produktowy

 1. Ambasadorzy Nowej Bankowości – Aion Bank, Publicon
 2. Let Creators Be Creators – ConceptD laptopy dla twórców, Acer Polska
 3. Premiera serii smartfonów OPPO Reno4, OPPO Polska

5. CSR – Największy wpływ społeczny

 1. Pierwsza naklejka, która ratuje ludzkie życie, Partner of Promiotion, PKP Polskie Linie Kolejowe
 2. Uniwersytet Sukcesu, FUNDACJA DIGITAL UNIVERSITY
 3. Program Edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, Grupa Maspex

6. Komunikacja kryzysowa

 1. Komunikacja i zarządzanie kryzysowe procesu szczepień, Centrum Medyczne MEDYK, Exacto
 2. Spirytus na wagę złota, Partner of Promotion
 3. COVID a Koalicja BHP dla mieszkańców, branży i samorządów, ENERIS Surowce

7. Komunikacja w mediach społecznościowych i influencer marketing

 1. Kampania Poznaj Polskę z Travelist, Publicon, Travelist
 2. Uniwersytet Sukcesu, FUNDACJA DIGITAL UNIVERSITY
 3. #HYDROwDOMU, MPWiK Wrocław

8. Angażujący event

 1. Premiera serii smartfonów OPPO Reno4, OPPO Polska
 2. Roche Xmas Fest 2020, El Padre
 3. NaJEŻeni w akcji, Grupa PRC Holding

9. Osobowość roku

Nieuruchomiona

10. Zmiana biznesowa, komunikacyjny game changer

 1. PR w crowdinvestingu – jak Crowdway rozwinął skrzydła, Crowdway, Hello  PR
 2. Pracodawca z Sercem, Face it
 3. Biegam z czystą przyjemnością, Polska Agencja Antydopingowa

11. Komunikacja Business to Business

 1. Conperio – działania PR trampoliną dla biznesu, Partner of Promotion
 2. AQForm for Architects, PLN Design Group

12. Efektywność roku

 1. Komunikacja i zarządzanie kryzysowe procesu szczepień, Centrum Medyczne MEDYK, Exacto
 2. Słodka kampania crowdfundingowa Las Vegan’s, Good one PR, Manufaktura Czekolady Chocolate Story
 3. W pogoni za ciszą, ICON STRATEGIES

13. Komunikacja na rynkach międzynarodowych

 1. Komunikacja gamy Renault E-TECH w Krajach Bałtyckich, Partner of Promotion, Renault

14. NAGRODA SPECJALNA SAPR

 1. #Jabłonki Swawole – nie tylko jabłka czują się u nas dobrze!, Neuron Agencja Public Relations,
  Fundacja State of Poland
 2. Happy Mother’s Day Belarus – białoruska rewolucja kobietą, Publicon
 3. Komunikacja i zarządzanie kryzysowe procesu szczepień Centrum Medyczne MEDYK, Exacto
 4. Biegam z czystą przyjemnością, Polska Agencja Antydopingowa

Jury

Przedstawiamy skład tegorocznego jury

Kuba Antoszewski

Kantar

Maciej Budzich

bloger, influencer Mediafun

Magdalena Budziszewska

T-Mobile

Sebastian Bykowski

Press Service Monitoring Mediów

Wojtek Jabczyński

ORANGE Polska

Jerzy Ciszewski

publicrelations.pl & Hanami Communications

Łukasz Dominiak

Animex

Łukasz Goździor

Jaguar & Land Rover

Radosław Górecki

Ghelamco

Sebastian Hejnowski

SEC Newgate CEE

Anna Kiryjow-Radzka

Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”

dr inż. Jacek Kotarbiński

uznany profesjonalista z zakresu digital marketingu

Karolina Łuczak

Provident

Bartek Milczarczyk

Polskie Stowarzyszenie Public Relations

Anna Miotk

Uniwersytet Warszawski

Bohdan Pawłowicz

NASK, Rada Etyki Reklamy

Maksymilian Pawłowski

Leroy Merlin

Magdalena Przysłupska

Fundacja DKMS

Karol Sadaj

AION Bank

Dr hab. Prof. SWPS, Karina Stasiuk – Krajewska

Uniwersytet SWPS Wrocław

Joanna Świerkosz

Accor

Martyna Węgrzyn

Danone

Katarzyna Wilczewska

PEPCO

Piotr Turek

Narodowy Bank Polski

Damian Ziąber

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i PSPR

Magdalena Kempiński

Grupa Veolia

Beata Chądzyńska

Senior PR Manager, Huawei

Kategorie

Prezentujemy Państwu kategorie, w których można zgłaszać projekty

1. Public Affairs i Lobbying

Kampanie zgłoszone do tej kategorii mają na celu zmianę percepcji lub nastawienia określonych interesariuszy do organizacji, sektora, zagadnienia. Każdorazowo są związane z wprowadzeniem określonych zmian legislacyjnych, bądź stanowiska interesariuszy.

2. PR korporacyjny

W ramach tej kategorii oceniane będą kampanie realizowane wśród wielu interesariuszy przez organizację. Kategoria uwzględnia działania zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, których celem jest ochrona lub wzmacnianie dobrej reputacji danego podmiotu.

3. PR innowacja roku

Projekty zgłoszone do niniejszej kategorii powinny dotyczyć rozwiązań mających na celu usprawnienie prowadzonych przez firmę działań public relations. Aktywności zarówno z obszaru online jak i offline. To niekoniecznie generowanie nowych usług, czy produktów, ale progresywne zmiany w różnych obszarach funkcjonowania. Nadawanie nowego sensu już istniejącym rozwiązaniom, ale także spojrzenie na nie z innej perspektywy.

4. PR Produktowy

W ramach niniejszej kategorii oceniane będą projekty nastawione na budowanie wizerunku istniejącego produktu. Zgłoszenia mogą dotyczyć także obszaru wprowadzenia nowego produktu na rynek, rebrandingu lub re-pozycjonowania.

5. CSR – Największy wpływ społeczny

Projekty, które opisują efektywne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, a także zrównoważonego rozwoju. Zgłaszane do tej kategorii projekty, powinny pokazywać jakimi wartościami etycznymi kierują się zarządzający w organizacjach, a także jak prowadzony jest dialog z interesariuszami mający na celu odpowiadanie na ich potrzeby społeczne. Zgłoszone w tej kategorii kampanie mogą być: pro-bono, edukacyjne, środowiskowe, community relations/relacje z lokalnymi interesariuszami.

6. Komunikacja kryzysowa

W ramach tej kategorii oceniane będą działania których celem jest przeciwdziałanie kryzysom o charakterze wizerunkowym lub te, które dotyczą ograniczania skutków tych sytuacji kryzysowych, które już zaistniały.

7. Komunikacja w mediach społecznościowych i influencer marketing

Kampanie zgłoszone do tej kategorii dotyczą projektów, które efektywnie wykorzystały Internet i kanały social media do realizacji ustalonych celów biznesowych. Kampanie w tym przypadku dotyczą zatem zarówno obszaru social media, content marketing, influencer marketing,  jak i digital.

8. Angażujący event

Projekty zgłoszone do tej kategorii dotyczą eventów lub serii eventów/roadshows, mających na celu promowanie organizacji jej produktu lub usługi

9. Osobowość roku

W ramach niniejszej kategorii jury konkursu wybiera osobę, która w minionym roku przeprowadziła kampanię, stworzyła pomysł, czy też w największym stopniu przyczyniła się do skutecznej komunikacji idei/tematu, lub marki/organizacji.

10. Zmiana biznesowa, komunikacyjny game changer

Kampanie zgłoszone do tej kategorii powinny dotyczyć działań zmieniających raz na zawsze reguły gry, dotychczasowe schematy w sektorze/branży. W ramach niniejszej kategorii oceniane są projekty, które przyczyniły się do poważnej zmiany biznesowej, działania organizacji, jej pozycjonowania, czy komunikowania się z rynkiem.

11. Komunikacja Business to Business

Kategoria poniższa obejmuje projekty lub kampanie będące efektywnym wsparciem dla komunikacji pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w ramach jednej lub wielu branż.  Działania skutkujące, zauważalnym i korzystnym dla wielu stron rozwojem relacji pomiędzy profesjonalistami reprezentującymi zaangażowane  podmioty

12. Efektywność roku

Nagradzane w tej kategorii projekty powinny wyróżniać się  ponadprzeciętnymi efektami i wynikami biznesowymi. Podmiot zgłaszający projekt do tej kategorii powinien dobrze udokumentować i udowodnić rezultaty działań na poziomie mediów/ wartości marki/świadomości/zmiany postaw.

13. Komunikacja na rynkach międzynarodowych

W ramach niniejszej kategorii przyjmowane są zgłoszenia dotyczące kampanii przeprowadzonych na rynkach międzynarodowych, poza Polską. Co najmniej na projekt powinien być zrealizowany na 3 rynkach.

14. NAGRODA SPECJALNA SAPR

Jedna nagroda specjalna wybrana spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu we wszystkich kategoriach. Wyboru w dwuetapowym głosowaniu on-line dokona oddzielne Jury Specjalne SAPR składające się z przedstawicieli agencji członkowskich SAPR – po jednym jurorze z każdej agencji.

Terminy i opłaty

Wysokość opłaty jest uzależniona od daty zgłoszenia projektu do Konkursu oraz od posiadania członkostwa w Stowarzyszeniu Agencji Public Relations i wynosi odpowiednio:

 • I termin: 7 – 15 lipca 2021 – 190 zł netto

 • II termin: 15 – 31 lipca 2021 – 290 zł netto

 • III termin (last minute): 1 – 6 sierpnia – 450 zł netto

Podmioty zrzeszone w SAPR otrzymują 20% rabat od powyższych opłat za udział w Konkursie PR Wings.  Instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe oraz kultury mogą ubiegać się o specjalny rabat, który indywidualnie przyznaje Organizator konkursu PR Wings.
Gala przyznania nagród 16 września 2021 roku.